»  »  » Biserica de lemn din Mitocași
 Cazare Bucovina  Mitocași 5 29330
Nu sunt păreri

Biserica de lemn din Mitocași

Previous Image
Next Image


Micşorează textul Măreşte textul Mărime text Tipăreşte pagina

Biserica de lemn cu hramul Cuvioasa Parascheva din Mitocași a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1792-1794) în satul Mitocași din comuna Mitocu Dragomirnei (aflată în județul Suceava). Ea se află localizată în cimitirul vechi al satului.

În satul Mitocași nu a existat biserică până în anul 1792, locuitorii frecventând mănăstirile Teodoreni și Dragomirna din apropiere. În 1792, administratorul Mănăstirii Teodoreni din Burdujeni, Vasile Calmuțchi, rudă cu mitropolitul Gavriil Callimachi, împreună cu alții, construiesc biserica din bârne de stejar, acoperită în faza inițială cu șindrilă.

În Sinodicul parohiei datând din anul 1874 (din perioada mitropolitului Calinic Miclescu), se menționează: “Construirea bisericii a fost începută în anul 1792 și a fost terminată în anul 1794. Vasile Calmuțchi au făcut biserica și au înzestrat-o cu toate cele necesare. Pe unul dintre clopotele bisericii se află inscripția cu litere latine “Anno Domini 1792″. Catapeteasma bisericii datează din 1796.

Totuși, autorii lucrării “Monumente de arhitectură în lemn din Ținutul Sucevei” (Ed. Meridiane, București, 1985) presupun că datarea construcției din Sinodicul parohiei este aproximativă, bazată pe tradiția orală, iar biserica ar fi construită de fapt înainte de anul 1790. Ei precizează că în biserică s-au găsit alte obiecte cu datări mai vechi și anume:

cărți de cult: “Penticostar” (București, 1743), “Triodion” (1747), “Antologhion” (iași, 1755), “Octoih” (București, 1774), “Apostol” (București, 1784), “Ceaslov” (Iași, 1797) etc. O inscripție pe “Octoihul” din 1784 precizează că aceasta a fost răscumpărat în anul 1790 la Mitocași.
unele icoane de pe catapeteasmă sunt mai vechi decât anii atestării bisericii. Pe icoana lui Iisus din catapeteasmă este înscris cu litere chirilice anul 1789. O icoană din seria Apostolilor are inscripția: “Sănătate, și pentru iertarea păcatelor și să fi(e) veșnică pomea(nire) acum și pururea și vecii vecilor amin, 1790 luna lui octombre 14 zile”.

În Sinodicul bisericii se menționează că, în anul 1860, locuitorii au reparat catapeteasma și clopotnița (care se afla pe atunci deasupra pridvorului). Clopotnița a fost detașată din corpul bisericii în preajma anului 1906. Ea este construită din lemn de stejar cu scânduri de brad și acoperită cu tablă. Are două încăperi, parter și etaj. Prin parterul clopotniței se intră în ograda bisericii. În 1937 biserica și clopotnița au fost acoperite cu tablă. În anul 1958, prin contribuția și munca voluntară a enoriașilor, s-a refăcut temelia de piatră, s-au înlocuit tălpile și bârnele deteriorate, s-a pus o nouă dușumea și s-a pardosit cu pietre fațada bisericii.

În anul 1995 a fost construită în centrul satului o biserică de zid cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Construcția ei a fost începută de preotul-paroh Constantin Mihoc.

Numele preoților deservenți ai acestei parohii de până în jurul anului 1860 nu se cunosc. Se cunoaște faptul că slujeau cu rândul preoți de la Mănăstirea Teodoreni, satul fiind moșie mănăstirească. După spusele bătrânilor, a slujit și un oarecare preot cu numele Berja. În anul 1860, în urma unor împrejurări necunoscute, Parohia Mitocași este desființată, iar biserica din sat devine filiala Parohiei Adâncata. De la această dată, preoții din Adâncata au slujit și în Mitocași, fiind menționați preoții: Gheorghe Siriteanu, Alexandru Siriteanu, Rădăuțanu(?), Dumitru Popovici.

Abia în anul 1937 Parohia Mitocași a fost reînființată cu denumirea de Parohia Mitoc-Adâncata, paroh fiind numit preotul Victor Fădur.

Biserica de lemn din Mitocași este construită din bârne de stejar, cioplite cu barda și îmbinate în “coadă de rândunică”. Ea se sprijină pe un soclu de piatră. Edificiul are un acoperiș înalt din tablă, lipsit de turle și fără rupere în pantă, care se racordează cu învelitoarea pridvorului.

Monumentul are formă de navă, cu absida altarului pentagonală și decroșată, cu pronaosul decroșat și cu un pridvor pe latura de sud. Lăcașul de cult este prevăzut cu două uși (una la intrarea în pridvor și alta din pridvor în pronaos) și cu trei ferestre (una în altar și două în naos).

În interior, biserica este împărțită în patru încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. Intrarea în biserică se face pe o ușă situată în peretele estic al pridvorului. Pridvorul are o formă dreptunghiulară (2.00×3.25 m), este realizat pe toată lungimea pronaosului și a fost construit ulterior construcției bisericii. El are o fereastră de dimensiuni mari pe latura sudică.

Între pridvor și pronaos este un perete despărțitor pe unde se intra în biserică înainte de construirea pridvorului. Pronaosul este de formă dreptunghiulară și nu are ferestre. La partea superioară, el are o boltă semicilindrică. Între pronaos și naos se află un perete despărțitor cu trei deschideri inegale, accesul făcându-se prin deschiderea centrală (1.35×1.90 m). Naosul are și el o formă dreptunghiulară (4.80×5.30 m), cu câte o fereastră pe laturile de nord și de sud. El are o boltă semicilindrică care se înalță de la 2.50 m până la 4.10 m (la cheia bolții).

Altarul are o absidă de formă pentagonală (4.00×3.35 m) și o fereastră dreptunghiulară (0.55×0.85 m) în axa absidei. Catapeteasma se sprijină direct pe decroșul naosului, neexistând proscomidiar și diaconicon. Deasupra altarului, la 3.50 m înălțime, se află o boltă piramidală din fâșii de formă hexagonală, cu laturile inegale.

Pereții sunt pardosiți în interior cu scândură de brad în culoare gri. Lăcașul de cult nu este pictat. Catapeteasma bisericii este din lemn de stejar și de brad. Coloanele de încadrare a icoanelor de la catapeteasmă sunt sculptate în formă de struguri și frunze de viță de vie. Ușile împărătești sunt sculptate în formă de flori și ornamente cu 6 iconițe pictate în ulei. Icoanele din partea de sus a catapetesmei sunt pictate în stil neobizantin de către zugravul Ion ot Burdujeni, în ulei pe pânză. Celelalte icoane de pe catapeteasmă sunt pictate în ulei pe lemn de tei, în stil neobizantin, de către un pictor necunoscut. Icoanele mai recente sunt realizate de pictorul bisericesc Gheorghe Buburuzan.

Pe catapeteasmă se află două inscripții cu litere chirilice. În inscripția din partea stângă se arată că un oarecare credincios “cu soțul său Maria din Fetești” au făcut catapeteasma. Inscripția este iscălită de zugravul Ion ot Burdujeni. În inscripția din partea dreaptă este arătată data confecționării (1796). Pictura de pe catapeteasmă este în stil neobizantin, ca și unele icoane din biserică. Restul icoanelor, donate în timp de către credincioși, sunt în stil modern.

În biserică se află câteva obiecte cu valoare istorică și artistică: 5 icoane vechi de pe catapeteasmă, 3 cruci de lemn, un prapor, 2 epitafuri, un serafim din lemn de tei, clopotul vechi din anul 1792, precum și 16 cărți de ritual cu litere chirilice din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea și un Sinodic din anul 1874.

Articole de interes


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată.

Cazare în Bucovina