»  »  » Stratele cu Aptychus
 Cazare Bucovina  8 32640
Nu sunt păreri

Stratele cu Aptychus

Previous Image
Next Image


Micşorează textul Măreşte textul Mărime text Tipăreşte pagina

Constituirea rezervaţiei naturale „ Stratele cu Aptychus” a avut la bază două acte normative, după cum urmează :
– H.C.M. 518/1954 – se constituie Rezervaţia Stratele cu Aptychus de la Pojorâta.
– Legea nr. 5 din 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate menţionează la anexa 1 poziţia 2733 Rezervaţia Stratele cu Aptychus cu suprafaţa de 1 ha.

Scopul înfiinţării acestei rezervaţii a fost menţinerea şi păstrarea celor mai vechi sedimente cunoscute sub numele de Strate de Pojorâta sau Stratele cu Aptychus. Rezervaţia se încadrează în categoria rezervaţiilor peisagistice, grupa funcţională 1-5E. Suprafaţa acestei rezervaţii este de 1,0 ha. Rezervaţia Stratele cu Aptychus de la Pojorâta este situată pe Valea Moldovei, pe versantul ei drept, la circa 2 km aval de localitatea Pojorâta, în apropiere de halta Sadova. Limita Rezervaţiei Stratele cu Aptychus de la Pojorâta se suprapune peste limita amenajistica care conturează parcela silvică 148 A% din UP I Rarău, cantonul silvic Plaiul Ioanei, terenul fiind proprietate a Primăriei comunei Sadova.
Declararea sitului ca rezervaţie a contribuit la menţinerea şi păstrarea celor mai vechi sedimente cunoscute sub numele de Strate de Pojorâta sau Stratele cu Aptychus. Acestea reprezintă aforimentele cela mai importante ale faciesului Strate cu Aptychus, din Carpaţii Estici, uşor accesibile pentru specialişti. Aflorimentele sunt bine deschise şi prezintă strate intens cutate cu resturi de aptychus şi tipuri noi de roci variate: microconglomerate, gresii micacee, marne calcaroase roşii violacei, sau cenuşiu verzui, calcare cu nodule de silex. Delimitarea rezervaţiei de restul suprafeţei parcelei silvice 148A, s-a făcut cu semne cu vopsea, pe arborii limitrofi rezervaţiei, astfel încât să fie uşor de reperat. Delimitarea rezervaţiei s-a făcut la amenajarea din anul 2004, în cadrul lucrărilor de materializare a limitelor amenajistice.
INFRASTRUCTURĂ:
– Singurul drum de acces în rezervaţie este drumul care face legatura cu drumul european E576.
– Din localităţile în care există acces pe calea ferată, se poate ajunge în rezervaţie, drumul de parcurs fiind de aproximativ 2,0 km, cu mijloacele de transport în comun.
– Sediu: Ocolul Silvic Pojorâta .
STRUCTURA PERSONALULUI CARE ADMINISTREAZĂ SUPRAFAŢA REZERVAŢIEI:
– Suprafaţa rezervaţiei este administrată de către pădurarul titular de canton, şi şeful de district, prin atribuţiile specifice trasate în fişa postului.
La nivel de ocol, şeful de ocol silvic a desemnat personalul responsabil cu administrarea ariilor protejate, cu evidenţierea clară a sarcinilor de serviciu pe această linie.
Pentru această rezervaţie, s-au întocmit planuri de management, în anul 2005, ce au fost retransmise în 2008 Ministerului de Resort.
PROBLEME IDENTIFICATE:
– Una dintre problemele identificate cu ocazia deplasărilor în suprafaţa rezervaţiei, este păstrarea curăţeniei, în zona limitrofă cu calea ferată. În acest sens, s-a dispus organizarea unor acţiuni de igienizare periodică, la nivel de district silvic, şi cu implicarea elevilor de la scolile de profil silvic din zonă.

Pentru a materializa în mod corespunzător suprafaţa rezervaţiei, s-a planificat înoirea limitelor amenajistice, în următorii 2 ani. De asemenea, cu sprijinul reprezentanţilor comunităţii locale, s-a luat decizia amenajării unui loc de campare, în anul următor, în imediata apropiere a rezervaţiei, care sa fie materializat corespunzător, şi să fie prevăzut cu panouri de informare, pentru a face cunoscută importanţa acestei rezervaţii naturale. Pentru a păstra curaţenia în suprafaţa rezervaţiei, s-au făcut acţiuni de igienizare, cu implicarea comunităţii locale, şi a şcolilor de profil din zonă.

Pentru o administrare cât mai fermă şi un sprijin profesionist în gestionarea rezervaţiilor naturale de pe raza ocolului Pojorâta, s-au încheiat parteneriate cu ICAS Câmpulung Moldovenesc, Universitatea Stefan cel Mare Suceava-Facultatea de Silvicultură, Grupul Şcolar Silvic Câmpulung Moldovenesc, şi fundaţia Club SPEO Bucovina. Finanţarea activităţilor din cadrul rezervaţiei se poate asigura din fonduri provenite, de la Regia Naţională a Pădurilor. Pentru anul 2009, OS Pojorâta a avut o cifră de afaceri de 8.557.902 lei, şi un profit de 1.926.604 lei, existând în acest caz resurse suficiente pentru a păstra nealterată rezervaţia naturală Stratele cu Aptychus.
– Vizitarea rezervaţiei este permisă numai pe potecile marcate cu semne conventionale, stabilite ca fiind accesibile în lista elaborată anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul custodelui.
– Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scop comercial, fără acordul custodelui, a ciupercilor, fructelor de pădure, plantelor, animalelor, rocilor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din Rezervaţia Stratele cu Aptychus.
– Perturbarea liniştii în rezervaţie prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc) este strict interzisă.
– Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice

Cercetarea ştiinţifică în Rezervaţia Stratele cu Aptychus are ca scop primordial cunoaşterea şi conservarea patrimoniului floristic, faunistic, geologic şi paleontologic al acesteia. Pentru realizarea acestui scop, administratorul ariei protejate va asigura monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, precum şi a habitatelor şi peisajelor caracteristice, a speciilor indicatoare. Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervaţiei Stratele cu Aptychus se desfăşoară cu avizul administratorului ariei protejate, care sprijină logistic, la solicitare în măsura posibilităţilor, această activitate. Temele de cercetare se vor efectua numai cu avizul Academiei Române.

În Rezervaţia Stratele cu Aptychus sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a acesteia potrivit regulamentelor emise de către Academia Română.

Articole de interes


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată.

Cazare în Bucovina